Projektinformációk

A projekt címe:
Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán.

Szerződött támogatás összege:
br. 11.653.804.843 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt azonosító száma:
KEHOP—1.4.0-15-2015-00007

Kedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Elérhetőségei:

Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

Telefon: +36 1/ 225-44-00

Honlap: www.ovf.hu


Konzorciumi partner:

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Elérhetőségei:

Cím: 6720 Szeged, Stefánia 4.

Postacím: 6701 Szeged, Pf. 390.

Telefon: +36-62/599-599

Honlap: www.ativizig.hu


A projekt bemutatása

- A projekt keretében megvalósult beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe vette a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét.

A fejlesztés céljai:

  • Az árvízi kockázat csökkentése a társadalmi (pl. kulturális értékek) és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében.
  • A védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása.
  • Az árvízi védekezés költségeinek csökkentése.

Mindezen elvárások együttesen indokolták az árvízvédelmi fejlesztés szükségességét.
A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósult meg.

Megvalósult beavatkozások

  • Árvízkapu építése a Dongéri-főcsatornán.
  • Töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal partján (0+000 – 4+342 tkm között).
  • Árvízkapu építése a Sámson-Apátfalvi-főcsatornán.
  • Töltésfejlesztés a Tisza bal parton (52+047 – 57+489 tkm között).

A beruházás Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent és Szegvár településeket érintette. A fejlesztés hatására a védett ártéri öblözetekben csökkent az elöntések kockázata, nőtt az árvízi biztonság. Az előírásoknak megfelelően kiépített árvízvédelmi védvonalakon pedig mérséklődött a védekezés költsége.

A fejlesztés szükségességét a vonatkozó belügyminisztériumi rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint az árvízvédelmi védvonalak korábbi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolta.

Partnerek

Kivitelező:

Colas Alterra Zrt.

Elérhetőségei:

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Telefon: +36-1/883-1400

Weboldal: www.colas.hu

Mérnök:

UTIBER Közúti Beruházó Kft. (konzorciumvezető)

Elérhetőségei:

Cím: 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.

Telefon: +36-1/203-0555

Honlap: www.utiber.hu

Mérnök:

Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (konzorciumi tag)

Elérhetőségei:

Cím: 1054 Budapest, Nagysándor József utca 6.

Telefon: +36-1/312-8600


ovf